Diensten van Huggs

Op zoek naar facilitaire ondersteuning. Huggs kan deze op diverse gebieden leveren.

Contractmanagement

Hoe gaat u met uw contracten om? Zijn deze geborgd en nog in lijn met de doelstellingen van uw organisatie? Vraag Huggs om hulp of een contractscan.

EHBO / BHV-advies

Voor beleidsmatige adviezen of EHBO of BHV implementatie is Huggs de juiste partij.  Huggs kan u ook uitleg geven over BMI/alarm-installaties en opvolgingen. 

Leveranciersmanagement

Hoe gaat u om met uw leveranciers? En wie beooreeld de prestaties van uw leveranciers? Heeft u KPI's? Huggs kan dit voor u inrichten.

FAcilitair en inkoop

Inkopen van,- of advies over afvalverwerking of bijvoorbeeld koffieautomaten? Wellicht misschien een facilitaire interim opdracht zoals het opzetten van een service desk of inkoopafdeling. Huggs kan dit voor u organiseren. 

Partnership

Relaties opbouwen dat is het streven van Huggs. Eerlijk en oprecht, geen harde commerciele werkwijzen. Lekker doorwerken en sociaal en gezellig  met elkaar omgaan. Daar wordt iedereen beter van.